Kontakt

Tomáš Komorný - koordinátor dopravy

Mobil

+421 905 955 398 - nonstop

TOMIBUS, s.r.o. - Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava - Oddiel: Sro, Vložka číslo:  36149/T